Predĺženie programu bezpečnostného stiahnutia batérií HP

Spoločnosť HP nalieha na zákazníkov, aby si znova skontrolovali všetky potenciálne súvisiace produkty

V spolupráci s rôznymi štátnymi regulačnými agentúrami spoločnosť HP oznámila rozšírenie tohto prebiehajúceho celosvetového dobrovoľného stiahnutia a výmeny pre určité batérie prenosných počítačov, ktoré oznámila v júni 2016. Program bude rozšírený o ďalšie batérie, ktoré boli dodané s tými istými produktmi prenosných počítačov.

Súvisiace batérie boli dodávané s konkrétnymi prenosnými počítačmi HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario a HP Pavilion predávanými v období od marca 2013 do októbra 2016 a/alebo predávanými ako príslušenstvo alebo náhradné diely, prípadne poskytovanými na výmenu prostredníctvom Podpory. Batérie sa môžu prehrievať a spôsobiť tak nebezpečenstvo požiaru a popálenia zákazníkov.

Hlavná starosť spoločnosti HP je bezpečnosť našich zákazníkov. Pretože súvisiace batérie predstavujú riziko požiaru a popálenia, je nanajvýš dôležité, aby si zákazníci znova prekontrolovali svoje batérie, dokonca aj keď to urobili predtým a informovali vás, že vašich batérií sa stiahnutie netýka. Náhradných batérií poskytnutých v rámci programu oznámenému v júni 2016 sa však toto rozšírenie programu NETÝKA.

Zákazníci by mali okamžite prestať používať súvisiace batérie. Spoločnosť HP poskytne bezplatne náhradnú batériu za každú overenú súvisiacu batériu. Zákazníci môžu naďalej používať svoj prenosný počítač bez nainštalovanej batérie pripojený k externému zdroju napájania.

Poznámka:

Neplatí to pre batérie vo všetkých prenosných počítačoch HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario a HP Pavilion. Zákazníci majú skontrolovať svoje batérie na webovej stránke programu. Ak sa pri procese overenia preukáže, že sa tento program stiahnutia z obehu danej batérie netýka, môže sa ďalej používať a výmena nie je potrebná.

 

Spoločnosť HP žiada svojich zákazníkov, aby urobili nasledovné:

1.    Skontrolujte svoje batérie na webovej stránke programu.

2.    Ak sa pri procese overenia zistí, že sa to týka danej batérie, zákazníci by mali okamžite prestať súvisiacu batériu používať, vytiahnuť ju z prenosného počítača a bezplatne si objednať náhradnú.

Aké kroky vykonáva spoločnosť HP:

  • Aktualizácia webovej stránky stiahnutia batérií HP z obehu na adrese:
    http://www.HP.com/go/batteryprogram2016 na doplnenie ďalších batérií
  • Oznámenie registrovaným zákazníkom o tomto rozšírenom programe bezpečnostného stiahnutia batérií HP v prenosných počítačoch z obehu a ich výmene.
  • Oznámenie zákazníkom zaregistrovaným v službe HP Support Assistant prostredníctvom oznámení v službe HPSA
  • Oznámenie zákazníkom prostredníctvom spoločenských médií a príspevkov na blogu

Ako identifikovať potenciálne súvisiace batérie

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam potenciálne súvisiacich produktových radov.  Read more

Sériové čísla

Sériové čísla produktov s potenciálne súvisiacimi batériami patria do tohto číselného rozpätia: xxx311xxxx – xxx444xxxx.