Doprava zadarmo
Predaj na splátky
Kamenná predajňa

EPSON záruka

Veľkou výhodou výrobcu je akcia:

3-ROČNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA VYBRANÉ TLAČIARNE EPSON (viac info tu)

Pozor, vaše žiadosti je potrebné registrovať 30 dní od kúpy, nezabudnite na to!

 

Ak máte chuť si prečítať podrobné záručné podmienky výrobcu, nech sa páči tu!

 

ZARUKA EPSON

Epson ponuka tuto komerčnu zaruku “Vam”, prvemu použivateľovi tohto vyrobku *. Toto je pridavok k vašim zmluvnym pravam voči osobe,

ktora vam produkt dodava a k vašim všetkym zakonnym pravam, ktore mate voči spoločnosti Epson alebo voči nejakej inej osobe. Tieto

prava sa lišia v zavislosti od danej krajiny a touto zarukou nie su žiadnym sposobom ovplyvnene. Pod nazvom „Epson“ sa rozumie jedna zo

spoločnosti Epson uvedenych na strane 32 tohto dokumentu. To, ktora spoločnosť Epson vam poskytuje tuto zaruku, zavisi od krajiny, v ktorej

bol vaš produkt Epson prvykrat predany spoločnosťou Epson, ako je uvedene v danom zozname.

* Zaruka sa neposkytuje osobe, ktora kupuje produkt za učelom jeho ďalšieho predaja koncovemu uživateľovi alebo ďalšiemu predajcovi.

Zaručnu dobu vašho produktu možete zistiť pomocou vyhľadavacieho zariadenia na webovej stranke spoločnosti Epson

http://www.epson.eu/warranty, ktora zaruku ponuka. Zaruka sa počita od datumu zakupenia produktu. Tento “vyrobok” zahŕňa všetky doplnky,

ktore my, spoločnosť Epson, dodavame spolu s nim, okrem položiek, ktore su spotrebnym materialom. V pripade, že tento vyrobok prevediete

na inu osobu, ziska s nim dotyčna osoba aj vyhody vyplyvajuce z tejto zaruky, pričom zaručna doba beži odo dňa povodneho nakupu produktu.

Ak vaš vyrobok Epson počas zaručnej doby prestane pracovať podľa svojich špecifikacii, poskytneme vam služby a servis, ktore

su opisane v tomto dokumente. V niektorych oblastiach budu naše služby poskytovať naši autorizovani zmluvni dodavatelia. Služby, ktore

obdržite, budu službami, ktore spoločnosť Epson štandardne poskytuje v krajine, v ktorej sa produkt nachadza. Najskor poskytneme podporu

a radu, ako chybu odstraniť alebo ako určiť typ chyby. Ak usudime, že vaš vyrobok potrebuje opravu (podľa našho uvaženia v zavislosti

od modelu, jeho veku a povahy chyby), zariadime opravu alebo vymenu vašho vyrobku za repasovanu jednotku so zaručenou kvalitou.

Pred dodanim nejakeho vyrobku do servisu poskytovateľa servisnych služieb spoločnosti Epson by ste mali odstraniť a uložiť všetky udaje

alebo vyrobky, ktore nie su vyrobkami spoločnosti Epson. Len pre použivateľov tlačiarni: Z tlačiarne by ste nemali vybrať žiadnu kazetu s

atramentom, paskou alebo s tonerom – tato kazeta je potrebna na pomoc pri diagnostikovani prislušneho problemu.

Oprava alebo vymena produktu nebude prevedena v pripade, že podľa našho nazoru bolo(i) pričinou zavady:

(i) externe zapričinenemu poškodeniu,

(ii) použivaniu vyrobku mimo špecifikacie – technickych podmienok (ako su definovane vyrobcom, ktoreho rozhodnutie ohľadom toho, či sa

vyrobok použiva alebo nepouživa v ramci technickych podmienok, je konečne),

(iii) prislušenstvu, dielom alebo spotrebnemu materialu, ktore nie su označene značkou Epson alebo schvalene spoločnosťou Epson,

(iv) kvoli upravam, ktore boli na vyrobku urobene po jeho dodani spoločnosťou Epson,

(v) ovladačom alebo inemu softveru, ktory bol dodany spolu s vyrobkom. Ich uprava alebo oprava je predmetom licencie, ktora bola dodana

spolu so softverom a je mimo rozsahu tejto zaruky.

Tato zaruka je prehlasenim o službach, ktore Vam poskytneme za určitych okolnosti. Ponukame len tieto služby a prijimame

zodpovednosť len za opravu alebo vymenu Vašho produktu podľa informacii v tomto dokumente. Nezaručujeme, že u Vašho vyrobku nedojde

k zavade. Tato zaruka je bezplatna a nezaklada žiadny zmluvny vzťah.

Ponukou tejto zaruky neprijimame žiadny zavazok na poskytovanie ďalšich služieb, ani na platenie za škody akehokoľvek druhu,

ani na nahradu za straty alebo zranenia akehokoľvek druhu, ktore vzniknu v dosledku nesuladu s technickymi podmienkami,

ani za omeškania alebo zlyhania pri poskytovani zaručnych služieb (dokonca ani vtedy, ak spoločnosť Epson upozorni na

možnosť takychto strat), či už pojde o priame, nepriame, špecialne alebo nasledne straty. Spoločnosť Epson neprijima žiadnu

zodpovednosť za (i) nejaku stratu zisku alebo použitie, obnovu alebo opatovne ziskanie akychkoľvek udajov, ktore boli porušene

alebo ktore sa stratili, ani (ii) za žiadnu sumu vyššiu, ako je cena, ktoru ste za tento vyrobok zaplatili.

Niektore krajiny nedovoľuju obmedzenie alebo vylučenie zodpovednosti za určite typy škod, je teda možne, že sa na Vas nevzťahuju žiadne

vyššie uvedene obmedzenia či vynimky, alebo len niektore.

Ak budete chcieť požiadať o servis na zaklade tejto zaruky, obraťte sa na poskytovateľa servisnych služieb spoločnosti Epson pre krajinu,

v ktorej sa vyrobok použiva. Tieto informacie je možne najsť na webovej stranke www.epson.eu. V ramci stranky prejdite do vašho regionu/

krajiny a vyberte časť Support (Podpora). Poskytovateľovi servisnych služieb spoločnosti Epson budete musieť pred vykonanim nejakych

servisnych zakrokov dokazať, že patričny vyrobok, ktoreho sa to tyka, je v zaručnej dobe. Tymto dokazom bude zvyčajne doklad o zakupeni

vyrobku alebo faktura, ktora vyrobok identifikuje, miesto a datum kupy.

Ak sa vaš vyrobok v krajine, v ktorej ho použivate, normalne nepredava a ani nema podporu, možeme vam učtovať naklady na jeho

vratenie do najbližšej krajiny, v ktorej sa podpora poskytuje alebo za ziskanie dielov, ktore nie su k dispozicii lokalne.

Všetky ďalšie dodatočne služby, ktore budete požadovať mimo rozsahu tejto zaruky, vam budu učtovane za štandardne sadzby

spoločnosti, ktoru o ne požiadate a budu vykonane v sulade s jej štandardnymi podmienkami podnikania.

Pre optimalny vykon vašho vyrobku spoločnosti Epson vam odporučame, aby ste použivali len originalny spotrebny material a doplnkove

prislušenstvo spoločnosti Epson. Informacie a dodavateľske spoločnosti najdete na webovej stranke www.epson.eu

Ďalšie informacie (nie su sučasťou zaruky)

Je možne, že pre vaš vyrobok su k dispozicii voliteľne rozširenia zaruky. Obvykle je ich možne zakupiť len v čase kupy vyrobku alebo

kratko po jeho zakupeni. Podrobne informacie najdete na webovej stranke www.epson.eu

V pripade, že dojde k zlyhaniu funkčnosti Vašho vyrobku Epson po skončeni zaručnej doby, je možne prostrednictvom miestnych

servisnych zastupcov spoločnosti Epson vykonať jeho pozaručnu opravu. Podrobne informacie najdete na webovej stranke www.epson.eu