Doprava zadarmo
Poradíme online
Kamenná predajňa

ACER 3 roky záruka info

Veríme produktom Acer, preto garantujeme ich kvalitu trojročnou zárukou

Pravidlá a podmienky akcie „3 roky záruka“.

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „3 roky záruka“. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:
Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Acer Czech republic s.r.o.,
Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČO: 26686619.

2. Termín a miesto konania predajné akcie:
Predajná akcia prebieha v termíne od 15. augusta 2017 (00.00 hodín) do 31.decembra 2017 (24:00 hodín), na území Českej a Slovenskej republiky. Predajná akcia je u predajcu označená reklamnými materiálmi.

3. Účastník predajné akcie:
Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území Českej alebo Slovenskej republiky alebo právnická osoba registrovaná v EÚ.

4. Účasť v predajnej akcii:
Predajná akcia sa vzťahuje len na nasledujúce produkty Acer:

• Všetky notebooky (vrátane konvertibilných) s procesormi Intel® Core ™ i3, Intel® Core ™ i5, Intel® Core ™ i7
• Všetky zariadenia 2 v 1 s procesormi Intel® Core ™ i3, Intel® Core ™ i5, Intel® Core ™ i7

Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že v čase konania predajné akcie zakúpi vybraný produkt firmy Acer a zároveň  najneskôr do 31.januára 2018 do 24:00 hod, zaregistruje tento produkt na adrese: www.acer.cz. Pri registrácii musí účastník predajnej akcie postupovať podľa návodu uvedeného nižšie.

Registrácia je platná po zaslaní emailu od spoločnosti Acer; spoločnosť Acer pošle potvrdzujúci mail do 30 dní od vykonania registrácie.

Do predajnej akcie nebudú zaradení účastníci, ktorí:

• zakúpili produkt mimo dobu konania predajné akcie
• registrovali produkt zakúpený mimo časový rámec akcie
• pri registrácia uviedli akékoľvek nesprávne údaje
• nesplnili iné podmienky predajnej akcie.

Usporiadateľ predajné akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia platnosti registrácií.

5. Podpora pre účastníkov akcie:

Všetky otázky ohľadom predajnej akcie možno smerovať na telefónne číslo +420 531 027 777 (pre ČR),     +421 2 3333 1027 (pre SK).

6. Podmienky a uplatnenie predĺženej záruky:
Predĺžená záruka je doplnkovou službou spoločnosti Acer a oprávňuje iba k bezplatnej oprave a doprave do servisu a späť. Ostatné podmienky predĺženej záruky sa zhodujú s podmienkami Obmedzenej záruky spoločnosti Acer.

Účastník akcie je povinný uschovať si predajný doklad (účtenku) s uvedeným sériovým číslom produktu, pre prípad uplatnenia záruky. Predajný doklad slúži na preukázanie dátumu nákupu konkrétneho produktu (sériového čísla uvedeného na predajnom doklade). Bez predloženia predajného dokladu nie je možné uplatniť žiadnu záruku.

7. Záverečné ustanovenia:
Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnej akcie skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne ​​vo forme dodatku a zverejnené na www.acer.cz.

Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom jej zverejnenia.

Podrobný postup ako si registrovať svoju záruku nájdete na stránke výrobcu tu

a obsahuje tieto tri jednoduché kroky:
1 / Na stránke www.acer.cz zvoľte Podpora/registrovať produkt. Ak nemáte vlastný účet Acer ID vytvorte si ho.

2 / Prihlásite sa do Vášho účtu

3 / Registrujte svoj produkt v menu, ktoré sa objaví po kliknutí na vaše meno, pod ktorým ste zaregistrovaný