Doprava zadarmo
Predaj na splátky
Kamenná predajňa

ACER 3 roky záruka info

Vybrané notebooky teraz v akcii s predĺženou trojročnou zárukou Na moderné zariadenia Acer sa môžete spoľahnúť. Aby sme túto skutočnosť zdôraznili, rozhodli sme sa poskytnúť zákazníkom rok záruky navyše na vybrané notebooky. Oprava zadarmo v servisnom centre tak bude možno aj v treťom roku používania. Moderné zariadenie Acer sa vyznačujú atraktívnym vzhľadom, vysokým výkonom pre hry alebo prácu a pestrú funkcionalitou - od tenkých kovových notebookov, cez konvertibilné zariadenie s dotykovým displejom až po výkonné herné stroje.

Od moderného zariadenia Acer s Windows 10 očakávajte viac. Preskúmajte možnosti moderných zariadení a zistite, čo môžete ponúknuť zákazníkom. Vyberať je možné zo širokej ponuky v týchto modelových radoch: - zariadenia 2 v 1 Switch 3, Switch 5 a Switch 7 - ultratenká zariadenia Swift 1, Swift 3, Swift 5 a Swift 7 - konvertibilné Spin 1, Spin 3, Spin 5 a Spin 7 - herné notebooky Nitro a Predator

Pravidlá a podmienky akcie "3 roky záruka".

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie "3 roky záruka". Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov.

Usporiadateľ predajnej akcie: Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Acer Czech Republic s.r.o., na hrebeni II 1718/10, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČO: 26686619.

Termín a miesto konania predajnej akcie: Predajná akcia prebieha v termíne od 27. augusta 2018 00.00 hodín do 31.decembra 2018 24:00 hodín, na území Českej a Slovenskej republiky. Predajná akcia je u predajcu označená reklamnými materiálmi.

Účastník predajnej akcie: Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území Českej alebo Slovenskej republiky alebo právnická osoba registrovaná v EÚ.

Účasť v predajnej akcii:

Predajná akcia sa vzťahuje len na nasledujúce produkty Acer:

• Všetky notebooky produktových radov Swift, Spin, Nitro, Predator a zariadenie 2v1 Switch.

• Predajná akcia sa vzťahuje len na produkty, ktoré sú zakúpené ako nové a zároveň ktoré boli vyrobené po 1.1.2017.

Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že

• v dobe konania predajné akcie zakúpi vybraný produkt firmy Acer a zároveň

• najneskôr do 31.januára 2019 do 24:00 hod, zaregistruje tento produkt na adrese: www.acer.cz alebo po výzvou po prvom spustení systému. Pri registrácii musí účastník predajné akcie postupovať podľa návodu uvedeného nižšie.

Registrácia je platná po obdržaní emailu od spoločnosti Acer; spoločnosť Acer pošle potvrdzujúci mail do 30 dní od vykonania registrácie.

Do predajné akcie nebudú zaradení účastníci, ktorí

• zakúpili produkt mimo dobu konania predajnej akcie

• registrovali produkt zakúpený mimo časový rámec akcie

• pri registrácii uviedli akékoľvek nesprávne údaje

• nesplnili iné podmienky predajné akcie.

Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia platnosti registrácií.

Podpora pre účastníkov akcie:

Všetky otázky ohľadom predajnej akcie možno smerovať na telefónne číslo +420 531 027 777 (pre ČR), +421 2 3333 1027 (pre SK).

Podmienky a uplatnenie predĺženej záruky:

Predĺžená záruka je doplnkovou službou spoločnosti Acer a oprávňuje iba k bezplatnej oprave a doprave do servisu a späť. Ostatné podmienky predĺženej záruky sa zhodujú s podmienkami Obmedzenej záruky spoločnosti Acer.

Účastník akcie je povinný uschovať si predajný doklad (účtenku) s uvedeným sériovým číslom produktu, pre prípad uplatnenie záruky. Predajný doklad slúži na preukázanie dátumu nákupu konkrétneho produktu (sériového čísla uvedeného na predajnom doklade). Bez predloženia predajného dokladu nie je možné uplatniť žiadnu záruku.

Pokiaľ Vám predajca oznámi kód rozšírenej záruky, jedná sa o označenie, ktoré neslúžia k aktivácii záruky, preto ho pri registrácii nevkladajte. Tento kód použite len pre prípadnú komunikáciu so svojim predajcom.

Záverečné ustanovenia: Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.acer.cz

Postup registrácie produktu Acer

Vaše zariadenie možno registrovať pri prvej inštalácii, kedy Vás systém k tomuto vyzve. Druhou možnosťou je registrácia produktu na www.acer.cz podľa uvedeného postupu:

  1. Kliknite na odkaz, ak nemáte vlastný účet Acer ID vytvorte si ho:

  2. Prihláste sa do Vášho účtu:

  3. Registrujte svoj produkt: